top of page

אילמות סלקטיבית - אפשרויות טיפול, תמיכה וליווי


אפשרויות טיפול , תמיכה וליווי

גישה מערכתית:

עבודה עם המשפחה ועם גורמים ומוסדות המעורבים במקרה: אין כיום טיפול ללא שיתוף וסיוע של ההורים, המשפחה, עדכון ושיתוף של מורים, מחנכים ותיווכם לעזרת הקמת "רשת תומכת". כל אלה אמורים לעזור לילד לצאת מהשתיקה. לעיתים רצוי מאוד עבור ההורים לפנות ליעוץ, כדי לצאת מחוסר האונים שתוקף אותם, וכדי שיוכלו למצוא גישה נכונה. לעיתים יש על ההורים ללמוד שיטות של שימת גבולות נכונים ואיתנים לילד או לילדיהם בכלל, ללא רוגז, איומים ואלימות. אמנם המשימה היא לא קלה, אך ניתנת ללימוד עם התגיסות ונכונות.

ספר מומלץ: "חיים אומר/ אלי לבוביץ: פחדים של ילדים"

ישנן שיטות פסיכוטרפיסטיות נוספות כמו גשטאלט, פסיכודרמה, טיפול באומנות, בתנועה, בתאטרון, בריקוד. יש יתרונות רבים בפיתוח היצירתיות אצל ילדים אלו.

גם ללא דיבור מילולי בתחילה. במקרים רבים תהווה תקשורת זו קרש קפיצה לקראת דיבור מילולי.

ממצאים ראשונים מראים שהצלחת הטיפול אצל קלינאית ופסיכולוגים הם שווים. הגורם היותר חשוב הוא ניסיון וכישור בטיפול בהפרעה זו. איתור ואבחון נכון של ההפרעה וגורמיה הם שיקבעו את ההפניה לאיש המקצוע המתאים. הגוון המקצועי מעשיר את היכולות להוציא את הילד משתיקתו, באמצעים מתאימים.

  • לחץ, איומים, עונשים לפעמים יכולים להיות מובנים, אך הם בהחלט אינם פרודוקטיביים! קשה להיפתר מחרדה ע"י הפחדה ופחד מעונשים.

  • חפש עזרה, תמיכה, עידוד, להחזיק מעמד, להשאר אופטימי – כמה שיותר מוקדם – כך הסיכויים מצדיקים בהחלט אופטימיות!

  • אל תרוץ ממומחה למומחה – חבר אותם, שתף אותם. רשת טיפולית תשא אותך ואת הילד, הרבית טיפולים - לרוב תקשה!

  • הילד לא "שאינו רוצה" – הוא "לא יכול" – הפחד הוא שמשתק את האיזור המוטורי, והופך להיות אוטומטי במשך הזמן!

  • השתיקה מאורגנת בנסיבות, אנשים ופעולות הגורמות בשיטתיות ל"אור אדום" עבור הילד!

  • כמה שאתה תהיה רגוע ואופטימי, כך תוכל להשרות על הילד את המסר "yes I can!" !


bottom of page