top of page

?אילמות סלקטיבית - אל מי לפנות


ניתן לפנות לרופא, תחנת יעוץ פסיכולוגית או קלינאית תקשורת המכירים את התופעה – היא די נדירה

ויש לקחת אותה ברצינות! כמה שתחכה – המאמצים עבורך, עבור הילד ועבור המטפל יהיו כפולים ומכופלים.

bottom of page