top of page

הרצאות בתחום  

 ...בקרוב

יום עיון.jpg
הרצאה : אילמות סלקטיבית - איתור מוקדם

הרצאה לקלינאיות תקשורת שרותי בריאות כללית 

.בהנחייתה של פרופ' ניצה כץ 

הרצאה : אילמות סלקטיבית - דרכים להתמודדות

 הרצאה למורי בתיהס יסודי 

הרצאה בהנחייתה של פרופ' ניצה כץ 

bottom of page